سعید راد - ۲ مهر ۱۳۹۹

6,589

شبکه نسیم
2 مهر ماه 1399
23:11
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
3,539
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
۷۴۲
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
۵۵۳
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
۳۵۰
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
۴۳۲
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۲۶۱
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۳۳۵
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
۷۱۸
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,056
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,642
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,284
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,114
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,358
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,808
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۴۹
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۳۹
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۲۰
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۵۶
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۳۵
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,020
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۴۴
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,136
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,725
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,154
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۱۸
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,291
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۴۰۲
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۵۳
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۹۰
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۱۰