قسمت ۱۲

14,089

شبکه ۱
2 مهر ماه 1399
22:14
عملیات بازپس گیری گروگان ها
عملیات بازپس گیری گروگان ها
23,560
سرپیچی یونس از دستورات !
سرپیچی یونس از دستورات !
2,017
حال امیرحسین چطوره؟
حال امیرحسین چطوره؟
2,797
تماس غیرمنتظره جمیل !
تماس غیرمنتظره جمیل !
3,899
دستگیری غافلگیرانه همدستان جمیل !
دستگیری غافلگیرانه همدستان جمیل !
6,462
قسمت آخر
قسمت آخر
20,964
جمیل در نقش پلیس !
جمیل در نقش پلیس !
4,556
مسافرکشان آدم ربا !
مسافرکشان آدم ربا !
5,104
تنها به دنبال خورشید ..
تنها به دنبال خورشید ..
2,879
تا خود ترکیه باید دستو پامو ببندی !!
تا خود ترکیه باید دستو پامو ببندی !!
2,694
جدال نهایی یونس و جمیل !
جدال نهایی یونس و جمیل !
27,954
خواب رویایی خورشید !
خواب رویایی خورشید !
8,509
قسمت ۱
قسمت ۱
22,697
نامردی یونس
نامردی یونس
15,984
قهرمان بازی
قهرمان بازی
6,601
توافق تلخ
توافق تلخ
4,458
قسمت ۲
قسمت ۲
12,974
طالع بینی از کف دست !
طالع بینی از کف دست !
4,214
پلیس یا دزد ؟!
پلیس یا دزد ؟!
21,520
رویارویی با آزادی !
رویارویی با آزادی !
3,181
دوندگی بی نتیجه !
دوندگی بی نتیجه !
2,559
قسمت ۳
قسمت ۳
12,400
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
1,530
پافشاری برای ازدواج !
پافشاری برای ازدواج !
2,425
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
2,272
پیداشدن دزد مامور نما
پیداشدن دزد مامور نما
3,217
دستگیری دزد مامورنما !
دستگیری دزد مامورنما !
19,015
قسمت ۴
قسمت ۴
13,014
مهمانان پر سر و صدا !
مهمانان پر سر و صدا !
1,606
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
10,658
تعقیب ناموفق !ً
تعقیب ناموفق !ً
1,466
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
5,206
مراسم خواستگاری از خورشید
مراسم خواستگاری از خورشید
3,628
قسمت ۵
قسمت ۵
15,317
من ناخواسته آدم کشتم !
من ناخواسته آدم کشتم !
2,792
تلاش برای دستگیری پلیس !
تلاش برای دستگیری پلیس !
2,525
دردم اینه که شما دزد نباشین !
دردم اینه که شما دزد نباشین !
2,105
با کلاش اومدی بریم شمال؟!
با کلاش اومدی بریم شمال؟!
20,513
جمیل در دوربین های سطح شهر !
جمیل در دوربین های سطح شهر !
5,446
قسمت ۶
قسمت ۶
14,368
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
2,555
پناه بردن به ارتفاعات !
پناه بردن به ارتفاعات !
3,734
خوش شانسی جمیل در فرار !
خوش شانسی جمیل در فرار !
14,210
قسمت ۷
قسمت ۷
14,820
فرار از بیمارستان !
فرار از بیمارستان !
2,488
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
5,161
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
23,055
قسمت ۸
قسمت ۸
13,920
به اندازه خودت عزیزی برام !
به اندازه خودت عزیزی برام !
3,356
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
2,251
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
1,253
بازجویی از هم دست جمیل
بازجویی از هم دست جمیل
3,906
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
23,668
قسمت ۹
قسمت ۹
14,694
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
2,287
راز استرس داشتن یونس !
راز استرس داشتن یونس !
1,825
بازجویی از خورشید
بازجویی از خورشید
1,444
یک گفتگوی پدر پسرانه !
یک گفتگوی پدر پسرانه !
1,476
درد دل کردن بر بام تهران ..
درد دل کردن بر بام تهران ..
2,720
تحمل اجباری دوری فرزندان !
تحمل اجباری دوری فرزندان !
4,293
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
23,151
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
15,389
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
2,026
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
3,347
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
26,573
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
2,243
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
3,972
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
5,755
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
7,385
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
14,162
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
30,269
نگرانی مادرانه
نگرانی مادرانه
1,972
اسکناس های معلق در هوا !
اسکناس های معلق در هوا !
4,593
گروگانگیری دوباره جمیل !
گروگانگیری دوباره جمیل !
4,785
اسلحه ی خون خواه جمیل !
اسلحه ی خون خواه جمیل !
6,402