ترس از گربه فلجم کرد!

9,058

شبکه نسیم
1 مهر ماه 1399
23:15
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
7,247
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,126
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۶۰۳
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۲۷۱
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۲۳۵
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۱۰
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۲۶۵
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۴۶
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۹۶۵
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,477
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,049
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۴۶
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,005
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۳۷
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۴۶
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۲۹
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۶۹
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۱۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۰۵
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,295
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,743
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,699
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,214
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,270
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۲۸
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۲۶
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,622
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,813
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,247
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۹۲