دو زبانه شدم!

2,888

شبکه نسیم
1 مهر ماه 1399
23:14
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
۹۱۲
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
۲۸۷
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
۱۸۸
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۱۲۷
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۱۰۴
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۱۳۴
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۱۴۳
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
10,731
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,043
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,557
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,010
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,232
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۶۹۰
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۷۰
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
2,468
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,251
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,240
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,438
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,270
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,628
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,912
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۹۴
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۷۶
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۵۶
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۸۲
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۶۱
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,086
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۰۷
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,172
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,779