ماجرای عاشق شدن تیمور!

3,208

شبکه نسیم
1 مهر ماه 1399
23:02
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
1,160
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
۳۵۸
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
۲۲۹
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۱۶۱
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۱۳۱
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۱۵۵
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۱۸۰
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
10,744
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,052
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,563
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,014
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,241
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۶۹۷
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۷۶
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
2,521
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,259
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,243
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,441
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,271
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,639
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,914
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۹۴
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۷۷
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۵۹
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۸۲
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۶۱
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,087
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۰۷
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,172
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,781