تجدیدی گناه کبیره بود واسم!

9,864

شبکه نسیم
31 شهریور ماه 1399
23:19
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
7,415
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,153
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۶۱۷
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۲۷۸
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۲۴۷
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۱۵
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۲۷۳
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۸۱
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۹۶۹
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,483
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,053
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۴۸
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,008
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۳۸
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۴۷
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۳۰
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۶۹
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۱۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۱۰
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,300
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,750
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,703
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,220
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,270
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۳۰
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۲۶
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,631
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,815
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,249
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۹۴