پیر و کچل شدم!

3,558

شبکه نسیم
30 شهریور ماه 1399
23:43
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
7,168
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,109
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۵۹۷
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۲۷۰
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۲۳۲
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۰۹
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۲۶۳
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۲۲
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۹۵۹
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,473
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,047
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۴۴
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,002
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۳۵
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۴۳
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۲۷
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۶۷
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۱۲
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۰۳
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,291
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,739
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,699
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,214
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,269
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۲۸
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۲۶
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,618
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,812
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,247
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۹۲