کفش بود یا قایق موتوری؟!

2,381

شبکه نسیم
30 شهریور ماه 1399
23:03
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
7,097
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,095
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۵۹۰
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۲۶۵
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۲۲۸
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۰۷
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۲۵۸
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۰۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۹۵۸
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,472
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,046
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۴۴
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,002
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۳۵
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۴۳
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۲۷
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۶۷
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۱۱
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۰۰
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,282
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,738
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,696
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,214
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,268
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۲۸
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۲۶
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,616
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,810
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,243
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۹۰