کارنامه ی ملاقلی پور

۳۰۹

شبکه ۳
29 شهریور ماه 1399
02:30
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۱۱
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۸۶۶
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۱۹۴
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۴۸
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۱۵
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۵۹۱
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۷۸
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۱۷
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۷۴
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۸۲۵
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۴۴
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۶
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۰۲
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۴
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۱
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۵۱
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۴۷
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۴
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۴۰
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۳۶
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۱۰
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۹۷۷
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,559
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,117
میز مستند تلویزیونی
میز مستند تلویزیونی
۷۸۴
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
۶۰۷
۴ مهر ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۹
1,078
پول کثیف در سینما !
پول کثیف در سینما !
۵۳۴
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
1,022
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۹۶۱