سینمای دفاع مقدس

10,350

شبکه ۳
29 شهریور ماه 1399
01:02
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۲۸۳
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۸۲۸
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۱۷۷
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۳۱
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۱۴
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۵۶۳
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۷۰
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۰۴
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۷۰
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۷۵۲
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۳۹
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۳
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۱۹۹
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۲
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۸۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۳۶
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۴۰
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۱
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۳۵
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۳۳
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۰۵
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۹۵۴
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,559
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,108
میز مستند تلویزیونی
میز مستند تلویزیونی
۷۸۴
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
۶۰۴
۴ مهر ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۹
1,068
پول کثیف در سینما !
پول کثیف در سینما !
۵۳۴
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
1,019
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۹۵۸