حرکات عجیب آقاجون در زیرزمین !

2,392

شبکه نسیم
28 شهریور ماه 1399
22:45
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
۸۰۰
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,863
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۷۹۷
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۵۴۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۴۶۷
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۴۷۷
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۵۶۷
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,079
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,958
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۲۴
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۸۱
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۹۴۴
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,508
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,605
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۷۲
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۳۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۷۶
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۲۲
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۷۸
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,943
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,687
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,133
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,259
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۹۶
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۱۸
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۶۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۶۵
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,039
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۳۱