قسمت ۷۰

۴۲۵

شبکه ۵
28 شهریور ماه 1399
21:58
عطش بازیگری در سینما !
عطش بازیگری در سینما !
۲۱
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
۴۵
به یاد اکبر عالمی
به یاد اکبر عالمی
۱۱
قسمت ۷۴
قسمت ۷۴
۵۴
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
۱۲
نقد فیلم روزهای نارنجی
نقد فیلم روزهای نارنجی
۱۸
مستندهای خوب زیاد داریم!
مستندهای خوب زیاد داریم!
۱۸۸
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
۱۱۹
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
۳۹۶
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
۸۰
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
۶۸
قسمت ۷۳
قسمت ۷۳
۲۳۳
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
۵۰
مکتب سورئالیسم
مکتب سورئالیسم
۲۰۲
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
۱۵۰
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
۳۱۷
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
۱۶۱
قسمت ۷۲
قسمت ۷۲
۲۷۵
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۳۱۳
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۱۳۸
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۱۰۸
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۵
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۷۲
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۶۲
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۱۴۷
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۰
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۲۴۲
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۵۰
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۷۰
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۵۶۶