از همون کودکی مسخره بودم!

4,131

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
23:15
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,438
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۶۴۶
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۴۳۱
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۳۶۹
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۳۸۰
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۴۲۱
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,638
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,879
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۹۶
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۵۲
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۸۳۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,383
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,571
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۵۳
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۰۴
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۴۷
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۰۵
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۲۵
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,839
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,663
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,104
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,251
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۴
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۱۰
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۸
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۹
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,029
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۴
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۶
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۴۳