دیگه زیاد آدرس نمیدم!

4,039

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
23:14
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
۷۶۴
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۹۸
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۹۴
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۱۲۶
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۴۲۲
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,228
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۸۱۷
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۷۵۶
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۵۲۸
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۴۸۲
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۶۱۵
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,416
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,538
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,030
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,219
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۶۳
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۷۳
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۷۸۵
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۳۸
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
۹۸۴
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۰
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۷۶
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۲۰
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,279
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۳۱
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۷۷
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۴۸۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,487
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,207
بهم میگفتن شرکت صحت!
بهم میگفتن شرکت صحت!
1,884