هومن حاجی عبداللهی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

11,399

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
23:00
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,583
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۶۸۲
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۴۵۱
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۳۹۶
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۴۰۳
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۴۴۲
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,732
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,904
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۰۰
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۵۵
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۸۵۳
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,402
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,579
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۵۸
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۰۸
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۴۹
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۰۷
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۲۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,852
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,666
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,107
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,252
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۵
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۱۲
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۹
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۶۰
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,031
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۴
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۶
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۴۴