گذشت خیلی سخته ولی خیلی شیرینه

2,942

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
00:25
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
3,809
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
۴۶۳
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۳۳۴
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۲۳۶
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۱۵۰
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۱۴۵
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۳۴۰
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
۴۸۳
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
۹۱۶
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,921
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۸۳۲
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۵۷۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۴۸۵
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۱۰
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۶۰۶
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,158
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,988
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۴۲
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۹۹
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۹۷۳
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,554
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,622
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۸۷
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۵۰
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۸۸
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۳۴
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۸۸
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,961
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,692
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,150