خیلی ها در تئاتر میتونستند از من استفاده کنند

1,953

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
00:15
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
۸۸۳
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
۲۱۹
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
۱۶۲
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
۱۱۸
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
۱۳۰
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۹۳
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۱۰۵
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
۱۴۶
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۹۷
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,466
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,229
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,054
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,279
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,780
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۳۱
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۲۷
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۰۷
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۴۳
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۲۳
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,998
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۲۰
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,129
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,705
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,147
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۱۲
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,269
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۶
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۴۳
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۸۲
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۴