آرزومه تئاتر کودک راه بندازم

1,153

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
00:10
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
۷۲۶
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
۱۷۵
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
۱۴۲
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
۱۱۰
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
۱۱۴
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۸۵
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۵
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
۹۷
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۹۳
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,453
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,227
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,053
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,271
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,779
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۳۱
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۲۷
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۰۶
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۴۲
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۲۳
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,998
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۱۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,129
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,703
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,145
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۱۱
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,266
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۵
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۴۲
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۸۲
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۴