در۱۹سالگی ازدواج کردم

1,015

شبکه نسیم
26 شهریور ماه 1399
23:29
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
1,994
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
۵۹۹
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
۳۷۳
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۲۶۶
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۲۰۹
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۲۲۵
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۲۴۹
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
۹۰
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
10,787
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,080
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,591
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,030
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,271
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۷۱۳
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۹۲
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
2,604
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,269
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,267
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,450
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,279
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,663
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,918
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۹۷
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۷۸
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۶۱
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۸۳
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۶۴
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,092
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۲۵
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,175