۱۸ سالمه و ۷ تا خواهر برادریم!

۸۹۶

شبکه نسیم
26 شهریور ماه 1399
23:09
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
1,798
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
۵۴۲
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
۳۴۵
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۲۵۱
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۱۸۹
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۲۱۲
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۲۳۱
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
۶۱
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
10,780
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,072
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,585
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,027
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,266
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۷۱۰
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۸۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
2,590
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,269
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,262
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,447
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,277
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,660
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,918
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۹۷
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۷۸
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۶۱
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۸۳
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۶۴
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,091
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۲۴
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,175