با کلاش اومدی بریم شمال؟!

19,987

شبکه ۱
26 شهریور ماه 1399
23:02
جمیل در دوربین های سطح شهر !
جمیل در دوربین های سطح شهر !
5,092
قسمت ۶
قسمت ۶
12,256
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
2,388
پناه بردن به ارتفاعات !
پناه بردن به ارتفاعات !
3,498
خوش شانسی جمیل در فرار !
خوش شانسی جمیل در فرار !
13,935
قسمت ۷
قسمت ۷
12,356
فرار از بیمارستان !
فرار از بیمارستان !
2,242
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
4,853
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
22,461
قسمت ۸
قسمت ۸
11,749
به اندازه خودت عزیزی برام !
به اندازه خودت عزیزی برام !
2,994
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
2,009
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
1,073
بازجویی از هم دست جمیل
بازجویی از هم دست جمیل
3,703
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
23,323
قسمت ۹
قسمت ۹
12,037
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
1,978
راز استرس داشتن یونس !
راز استرس داشتن یونس !
1,613
بازجویی از خورشید
بازجویی از خورشید
1,211
یک گفتگوی پدر پسرانه !
یک گفتگوی پدر پسرانه !
1,098
درد دل کردن بر بام تهران ..
درد دل کردن بر بام تهران ..
2,339
تحمل اجباری دوری فرزندان !
تحمل اجباری دوری فرزندان !
3,790
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
22,317
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
11,666
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
1,459
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
2,414
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
25,156
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
1,781
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
3,191
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
4,794
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
6,600
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
9,037
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
27,074
نگرانی مادرانه
نگرانی مادرانه
1,296
اسکناس های معلق در هوا !
اسکناس های معلق در هوا !
2,984
گروگانگیری دوباره جمیل !
گروگانگیری دوباره جمیل !
3,692
اسلحه ی خون خواه جمیل !
اسلحه ی خون خواه جمیل !
4,802
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
2,154
قسمت ۱
قسمت ۱
19,845
نامردی یونس
نامردی یونس
15,472
قهرمان بازی
قهرمان بازی
5,947
توافق تلخ
توافق تلخ
4,186
قسمت ۲
قسمت ۲
11,376
طالع بینی از کف دست !
طالع بینی از کف دست !
3,973
پلیس یا دزد ؟!
پلیس یا دزد ؟!
20,996
رویارویی با آزادی !
رویارویی با آزادی !
3,038
دوندگی بی نتیجه !
دوندگی بی نتیجه !
2,271
قسمت ۳
قسمت ۳
10,563
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
1,363
پافشاری برای ازدواج !
پافشاری برای ازدواج !
2,249
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
2,133
پیداشدن دزد مامور نما
پیداشدن دزد مامور نما
3,033
دستگیری دزد مامورنما !
دستگیری دزد مامورنما !
18,672
قسمت ۴
قسمت ۴
10,997
مهمانان پر سر و صدا !
مهمانان پر سر و صدا !
1,428
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
10,468
تعقیب ناموفق !ً
تعقیب ناموفق !ً
1,277
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
4,667
مراسم خواستگاری از خورشید
مراسم خواستگاری از خورشید
3,391
قسمت ۵
قسمت ۵
12,168
من ناخواسته آدم کشتم !
من ناخواسته آدم کشتم !
2,521
تلاش برای دستگیری پلیس !
تلاش برای دستگیری پلیس !
2,088
دردم اینه که شما دزد نباشین !
دردم اینه که شما دزد نباشین !
1,849