مراسم خواستگاری از خورشید

3,532

شبکه ۱
25 شهریور ماه 1399
22:56
قسمت ۵
قسمت ۵
14,381
من ناخواسته آدم کشتم !
من ناخواسته آدم کشتم !
2,681
تلاش برای دستگیری پلیس !
تلاش برای دستگیری پلیس !
2,334
دردم اینه که شما دزد نباشین !
دردم اینه که شما دزد نباشین !
2,023
با کلاش اومدی بریم شمال؟!
با کلاش اومدی بریم شمال؟!
20,342
جمیل در دوربین های سطح شهر !
جمیل در دوربین های سطح شهر !
5,333
قسمت ۶
قسمت ۶
13,643
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
مکانی برای اسکناس و پاسپورت ها
2,493
پناه بردن به ارتفاعات !
پناه بردن به ارتفاعات !
3,625
خوش شانسی جمیل در فرار !
خوش شانسی جمیل در فرار !
14,082
قسمت ۷
قسمت ۷
13,964
فرار از بیمارستان !
فرار از بیمارستان !
2,378
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
میخوام برم بیرون ببینم کی نمیذاره !
5,029
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
فرار جمیل با پوششی متفاوت !
22,840
قسمت ۸
قسمت ۸
13,166
به اندازه خودت عزیزی برام !
به اندازه خودت عزیزی برام !
3,186
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
تجدید خاطرات در خانه ی قدیمی ...
2,142
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
بَده واسه یه مرد زنش گریه کنه !
1,190
بازجویی از هم دست جمیل
بازجویی از هم دست جمیل
3,852
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
قسم نخوردن امیرحسین و ترک مراسم !
23,535
قسمت ۹
قسمت ۹
13,894
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
ناتوانی جمیل در پنهان کردن خودش !
2,187
راز استرس داشتن یونس !
راز استرس داشتن یونس !
1,753
بازجویی از خورشید
بازجویی از خورشید
1,365
یک گفتگوی پدر پسرانه !
یک گفتگوی پدر پسرانه !
1,341
درد دل کردن بر بام تهران ..
درد دل کردن بر بام تهران ..
2,597
تحمل اجباری دوری فرزندان !
تحمل اجباری دوری فرزندان !
4,143
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
من آدمکش نیستم فقط دزدم !!
22,830
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
14,316
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
جمیل و خالی کردن گاوصندوق صرافی !
1,820
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
احساسی شدن جمیل حین سرقت !
3,075
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
سرقتی خونین با گلوله های بسیار !
26,126
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
تلاشی ناموفق برای دستگیری جمیل !
2,114
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
برگشتن به مخفیگاه به زور تفنگ !
3,756
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
نصرت و جمیل همدست یا دشمن؟
5,459
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
رویایی که منجر به گروگانگیری شد !
7,170
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
13,033
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
نتیجه ی گروگان گرفتن امیرحسین
29,588
نگرانی مادرانه
نگرانی مادرانه
1,817
اسکناس های معلق در هوا !
اسکناس های معلق در هوا !
4,190
گروگانگیری دوباره جمیل !
گروگانگیری دوباره جمیل !
4,561
اسلحه ی خون خواه جمیل !
اسلحه ی خون خواه جمیل !
6,165
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
12,773
عملیات بازپس گیری گروگان ها
عملیات بازپس گیری گروگان ها
23,249
سرپیچی یونس از دستورات !
سرپیچی یونس از دستورات !
1,781
حال امیرحسین چطوره؟
حال امیرحسین چطوره؟
2,518
تماس غیرمنتظره جمیل !
تماس غیرمنتظره جمیل !
3,663
دستگیری غافلگیرانه همدستان جمیل !
دستگیری غافلگیرانه همدستان جمیل !
5,957
قسمت آخر
قسمت آخر
18,304
جمیل در نقش پلیس !
جمیل در نقش پلیس !
3,466
مسافرکشان آدم ربا !
مسافرکشان آدم ربا !
4,095
تنها به دنبال خورشید ..
تنها به دنبال خورشید ..
2,348
تا خود ترکیه باید دستو پامو ببندی !!
تا خود ترکیه باید دستو پامو ببندی !!
2,156
جدال نهایی یونس و جمیل !
جدال نهایی یونس و جمیل !
25,986
خواب رویایی خورشید !
خواب رویایی خورشید !
6,594
قسمت ۱
قسمت ۱
21,561
نامردی یونس
نامردی یونس
15,796
قهرمان بازی
قهرمان بازی
6,301
توافق تلخ
توافق تلخ
4,346
قسمت ۲
قسمت ۲
12,350
طالع بینی از کف دست !
طالع بینی از کف دست !
4,108
پلیس یا دزد ؟!
پلیس یا دزد ؟!
21,273
رویارویی با آزادی !
رویارویی با آزادی !
3,124
دوندگی بی نتیجه !
دوندگی بی نتیجه !
2,413
قسمت ۳
قسمت ۳
11,692
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
۱۵ سال در ۱۵ قدم زندگی کردم !
1,457
پافشاری برای ازدواج !
پافشاری برای ازدواج !
2,360
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
کنار گذاشتن پدر، شرط ازدواج !؟
2,217
پیداشدن دزد مامور نما
پیداشدن دزد مامور نما
3,132
دستگیری دزد مامورنما !
دستگیری دزد مامورنما !
18,850
قسمت ۴
قسمت ۴
12,283
مهمانان پر سر و صدا !
مهمانان پر سر و صدا !
1,539
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
نه از خورشید میگذرم نه از پدرم !
10,576
تعقیب ناموفق !ً
تعقیب ناموفق !ً
1,381
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
ردپای جمیل در سرقت های اخیر
4,980