اختلالات حسی - حرکتی


شبکه اصفهان
25 شهریور ماه 1399
13:25
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
344
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
157
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
315
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
184
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
198
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
292
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
179
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
193
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
239
بیماری ام اس
بیماری ام اس
335
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
167
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
297
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
163
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
172
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
269
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
333
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
351
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
281
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
198
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
281
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
240
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
303
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
208
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
176
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
187
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
327
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
292
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
367
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
352