قیمت کرین تلسکوپی ایرانی

۱۸۲

شبکه ۱
24 شهریور ماه 1399
16:16
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
۱۶
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
۶
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
۱۴
تولید و فرآوری بادام زمینی
تولید و فرآوری بادام زمینی
۱۵
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
۳۵
نحوه تولید بادام زمینی
نحوه تولید بادام زمینی
۲۴
برای فروش از کجا شروع کردید؟
برای فروش از کجا شروع کردید؟
۱۷۱
از کجا کارو شروع کردید؟
از کجا کارو شروع کردید؟
۱۷۰
معرفی کار خانم دولتی
معرفی کار خانم دولتی
۸۹
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۲۰
شروع کار تولید صنایع دستی
شروع کار تولید صنایع دستی
۱۰۲
تولیدکننده صنایع دستی
تولیدکننده صنایع دستی
۶۹
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
۱۷۴
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
۹۴
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
۸۸
عافیه سارلی-صمد  صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
عافیه سارلی-صمد صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
۱۵۵
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۲۳
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۳۲
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۱۳۳
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۵۵
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷۵
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۵۱
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۹۴
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۸۱
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۷۲
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
۶۶
تولیدکننده درپوش های ایزوله
تولیدکننده درپوش های ایزوله
۲۸
اختراع درپوش ایزوله !
اختراع درپوش ایزوله !
۴۲
تولید ظروف پذیرایی
تولید ظروف پذیرایی
۱۰۳
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
۱۱۶