هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا


شبکه ورزش
24 شهریور ماه 1399
16:13
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
242
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
628
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
696
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
381
هری کنز - استارز
هری کنز - استارز
256
هرکنز - استارز
هرکنز - استارز
390
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
1,048
ایلام - گلستان
ایلام - گلستان
2,761
اسکیت هاکی روی یخ انتخابی تیم ملی ، آیس باکس - آن لاین تایر
اسکیت هاکی روی یخ انتخابی تیم ملی ، آیس باکس - آن لاین تایر
1,666
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
650
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
389
فنلاند  - روسیه
فنلاند - روسیه
380
کانادا - روسیه
کانادا - روسیه
604
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
169
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
2,171
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
414
هاکی روی یخ قهرمانی جهان  - فلاند - سوئیس
هاکی روی یخ قهرمانی جهان - فلاند - سوئیس
595
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
694
فلاند - سوئد
فلاند - سوئد
584
جمهوری چک - فنلاند
جمهوری چک - فنلاند
575
سوئد - روسیه  ۲۰۲۰
سوئد - روسیه ۲۰۲۰
1,421
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
962
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
493
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
200
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
653
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
768
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
550
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
765
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
343
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
380