بازارگاه دچار مشکل است!

۲۸۰

شبکه ۲
22 شهریور ماه 1399
22:51
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
۲۲۷
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
۱۱۰
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
۱۵۰
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
۲۶۰
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
۳۵۱
علت افزایش قیمت مرغ
علت افزایش قیمت مرغ
۴۳۷
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
۲۸۴
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
۱۰۷
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
۸۳
مبنای افزایش قیمت شیر خام
مبنای افزایش قیمت شیر خام
۱۰۵
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
۳۹۲
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
12,769
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
1,187
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
۷۱۷
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
۳۹۳
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
۲۸۹
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
۲۱۸
پشت پرده  وفور سیگار قاچاق در کشور
پشت پرده وفور سیگار قاچاق در کشور
۶۳۰
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
۸۳۴
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
۲۸۵
تفکر ایمنی جمعی
تفکر ایمنی جمعی
۲۰۲
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
۲۸۱
دارو های بی فایده کرونا؟
دارو های بی فایده کرونا؟
۳۱۴
طب سنتی در درمان کرونا
طب سنتی در درمان کرونا
۲۸۴
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
۲۹۳
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
1,349
اروپا و برجام
اروپا و برجام
۵۷۳
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
۳۸۳
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
۸۱۷
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
5,621