پول‌های کثیف در سینمای ایران

۴۴۷

شبکه ۳
22 شهریور ماه 1399
00:13
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
۱۴۵
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
۲۱۸
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
۲۱۵
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۹۴
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۹۸
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۶۴
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۶۳
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
۳۸
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۹۰۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۶۸
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,876
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,071
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۴۰
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۷۲۶
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۹۳
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,108
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۵۵
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۸۵
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۴۵
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۹۵
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۳۳
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۵۵
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۱۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,021
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۷۰
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۳۱
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۲۷
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۹
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۷
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۹۰۸