برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی

۲۱۵

شبکه ۵
21 شهریور ماه 1399
22:52
مستندهای خوب زیاد داریم!
مستندهای خوب زیاد داریم!
۱۷۴
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
۱۱۶
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
۳۸۸
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
۷۷
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
۶۶
قسمت ۷۳
قسمت ۷۳
۲۲۷
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
۵۰
مکتب سورئالیسم
مکتب سورئالیسم
۱۸۸
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
۱۴۶
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
۳۱۱
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
۱۵۲
قسمت ۷۲
قسمت ۷۲
۲۶۹
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۳۱۲
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۱۳۶
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۱۰۲
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۴
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۶۸
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۶۱
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۱۴۱
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۱۹
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۲۳۹
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۴۷
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۶۹
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۵۶۲
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۱۵۷
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۱۳۵
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۵۱۶
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۸۶
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۴۲۳
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۹۴