انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳

۱۷۵

شبکه کردستان
21 شهریور ماه 1399
11:09