انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲

۱۲۹

شبکه کردستان
21 شهریور ماه 1399
10:04