انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۲۵

شبکه کردستان
21 شهریور ماه 1399
08:48