ردپای ارس در جرایم اصلان

2,661

شبکه ۱
19 شهریور ماه 1399
22:31
انتقال ارس به بیمارستان
انتقال ارس به بیمارستان
7,034
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
همکاری اصلان با پلیس برای پیدا کردن قاتل
8,326
تعقیب ماهرانه قاتل !
تعقیب ماهرانه قاتل !
46,506
قسمت پایانی
قسمت پایانی
33,329
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
شلیک از هلیکوپتر به گروگان گیر !
8,978
دوباره به عشقت نشستم به خاک  ...
دوباره به عشقت نشستم به خاک ...
6,135
لحظه ی وداع با امیرعلی
لحظه ی وداع با امیرعلی
9,691
زیارت با دست و پای بسته !
زیارت با دست و پای بسته !
53,016
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
خلاصه سه قسمت آخر ( ۷ - ۸ - ۹ )
8,133
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
از سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۱۵
15,268
قسمت ۱
قسمت ۱
51,424
دزدی و فرار اصلان
دزدی و فرار اصلان
21,492
خبر کما رفتن امیرعلی
خبر کما رفتن امیرعلی
4,418
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
دستگیری شاپور قرقی و لو دادن اصلان توسط او
4,241
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
سرقت از مرکز خرید با پوشش کرونایی !
7,884
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
گروگان گیری دختربچه برای فرار از پلیس
3,285
دکتری در محل سری
دکتری در محل سری
3,088
متهمی که گریخت !
متهمی که گریخت !
5,482
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
مخفی کردن اشیا سرقتی در قبرستان !
4,310
قسمت ۲
قسمت ۲
33,005
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
اصلان : اومدی دستگیری یا دستمو بگیری؟
6,355
لحظه ی توبه ی اصلان
لحظه ی توبه ی اصلان
7,032
امیر علی کجاست؟!
امیر علی کجاست؟!
3,343
عیادت از امیرعلی
عیادت از امیرعلی
7,057
قسمت ۳
قسمت ۳
33,559
اسلحه ای در زیر تخت !
اسلحه ای در زیر تخت !
7,519
میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟!
میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟!
6,113
اسارت در کنار یک مرده !
اسارت در کنار یک مرده !
13,306
قسمت ۴
قسمت ۴
29,149
جدال بالاسر جنازه !
جدال بالاسر جنازه !
10,945
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
لحظه سر به نیست کردن جسد مرتضی
9,080
منت توبه بر سر یک محل
منت توبه بر سر یک محل
4,674
دزدی کردن مرتضی؟!
دزدی کردن مرتضی؟!
11,291
قسمت ۵
قسمت ۵
26,461
سر نخ های مشکوک !
سر نخ های مشکوک !
3,035
بازجویی از برادر مظنون !
بازجویی از برادر مظنون !
3,096
همونطوری شد که میخواستیم !
همونطوری شد که میخواستیم !
13,195
به دام افتادن شاپور قرقی
به دام افتادن شاپور قرقی
4,835
یک ارتباط تصویری غمناک !
یک ارتباط تصویری غمناک !
9,118
قسمت ۶
قسمت ۶
32,022
دست بالای دست در اسلحه کشی !
دست بالای دست در اسلحه کشی !
5,412
راننده تاکسی بی گناه !
راننده تاکسی بی گناه !
4,692
از اول اولش بگو !
از اول اولش بگو !
2,005
یک سیلی محکم !
یک سیلی محکم !
12,720
قسمت ۷
قسمت ۷
24,310
شلیک نکردن به زن داداش !
شلیک نکردن به زن داداش !
8,406
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
رویارویی پریناز با جسد مرتضی !
4,024
لحظه ی دستگیری اصلان !
لحظه ی دستگیری اصلان !
16,072
درد و دل های اصلان در زندان ..
درد و دل های اصلان در زندان ..
4,563
قسمت ۸
قسمت ۸
28,355
انتخاب بین پریناز و اصلان !
انتخاب بین پریناز و اصلان !
2,382
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
قتل ناعادلانه برای یک کیف پول !
3,794