تامین زمین طرح جهش تولید مسکن

۲۳۲

شبکه ۲
19 شهریور ماه 1399
22:40
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۱۲۳
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۸۶
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۱۷۹
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۸۸
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۱۷۴
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۲۳۳
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۲۵۵
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۴۵۶
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۱۹۶
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۱۹۱
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۲۹۳
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۷۴
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۳۶۵
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۵۶
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۷۳
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۳۰
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۷۵
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۷۹۳
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۳۹۹
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۵۰۷
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۷۰۶
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
۴۰۴
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
۲۱۳
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
۲۶۳
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
۳۳۸
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
۲۲۶
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
۲۷۸
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
۳۲۳
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
۲۴۵
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
۱۶۲