تامین مالی طرح جهش تولید مسکن

۴۵۶

شبکه ۲
19 شهریور ماه 1399
22:58
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۱۰۱
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۲۷۹
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۸۴
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۸۵
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۲۷۲
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۶۱
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۲۸۳
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۴۵
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۶۴
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۲۴
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۶۴
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۷۷۲
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۳۹۰
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۴۸۱
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۶۷۳
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
۳۹۹
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
۲۰۸
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
۲۵۹
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
۳۳۱
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
۲۲۱
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
۲۷۲
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
۳۱۷
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
۲۳۹
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
۱۶۰
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
۱۳۵
رکورد شکنی کرونا
رکورد شکنی کرونا
۳۵۵
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
۲۴۸
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
۱۶۵
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
۱۹۵
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
۳۹۱