طرح اقدام ملی مسکن یا طرح جهش تولید مسکن

۲۹۲

شبکه ۲
19 شهریور ماه 1399
22:54
چرا مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده؟
چرا مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده؟
۲۳۰
ارز نامرغوب برای واردات اتخاذ دادید؟
ارز نامرغوب برای واردات اتخاذ دادید؟
۱۲۵
مشکل کمبود روغن چی بوده؟
مشکل کمبود روغن چی بوده؟
۱۷۶
سیصد میلیون یورو برای روغن گم شده؟
سیصد میلیون یورو برای روغن گم شده؟
۱۷۲
کمبود ها قابل پیشگیری بود؟
کمبود ها قابل پیشگیری بود؟
۸۰
یک جای سیستم شما مشکل داشته
یک جای سیستم شما مشکل داشته
۶۷
چرا کمبود مواد اولیه برای روغن ها پیش بینی نشد؟
چرا کمبود مواد اولیه برای روغن ها پیش بینی نشد؟
۸۸
چرا کارخانجات به مشکل تامین مواد اولیه دچار شدند؟
چرا کارخانجات به مشکل تامین مواد اولیه دچار شدند؟
۴۴
رونق، به بازار روغن کی برمی گردد
رونق، به بازار روغن کی برمی گردد
۲۳۷
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
سلستین چه استفاده هایی دارد؟
۲۶۶
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
راهکاری برای سهولت تولید های داخل داریم؟
۱۳۹
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
چرا سرمایه گذاری در تولید استناسیوم نمی شود؟
۱۵۸
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
موانع استفاده کردن از سلستین در تولید های داخلی چیست؟
۱۲۳
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
چرا ذخایرمعدنی کشور را بصورت خام می فروشیم؟
۱۴۱
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
معادن سلستین از کی شناخته شده و به بهربرداری رسیدند؟
۱۲۷
باز هم خام فروشی این بار سلستین
باز هم خام فروشی این بار سلستین
۲۷۲
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۲۴۳
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۶۶
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۱۳۰
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۳۸۵
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۴۱۷
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۲۰۷
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۵۲
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۵۰۴
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۶۱
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۹
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۶۵
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۹۲
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۵۰
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۴۲