آزاد ۲۰۲۰ ، روبلف - مدودف

۶۳۴

شبکه ورزش
19 شهریور ماه 1399
23:14
دیدار نهایی - المپیک ۲۰۱۶ ریو - اندی ماری و دلپورتو
دیدار نهایی - المپیک ۲۰۱۶ ریو - اندی ماری و دلپورتو
۳۵۰
دیدار نهایی تنیس آزاد - آلمان ۲۰۲۰ - آلیاسیم و زورف)
دیدار نهایی تنیس آزاد - آلمان ۲۰۲۰ - آلیاسیم و زورف)
۲۲۹
دیدار نهایی تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
1,333
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، نادال - شوارتزمن
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، نادال - شوارتزمن
1,987
دیدار نهایی تنیس ۲۰۲۰ - هامبورگ
دیدار نهایی تنیس ۲۰۲۰ - هامبورگ
1,187
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۲
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۲
1,245
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۱
تنیس آزاد فرانسه ۲۰۲۰ - جوکوویچ و بوستا - بخش ۱
۹۲۴
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، شوارتزمن - تیم
آزاد فرانسه ۲۰۲۰ ، شوارتزمن - تیم
1,164
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۲
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۲
1,125
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۱
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه - بخش ۱
1,168
المپیک ۲۰۱۶ برزیل
المپیک ۲۰۱۶ برزیل
1,343
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه
تنیس آزاد ۲۰۲۰ فرانسه
1,157
دیدار نهایی آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - تیم
دیدار نهایی آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - تیم
1,007
بریتنی - لوپز- مسابقات آزاد فرانسه ۲۰۲۰
بریتنی - لوپز- مسابقات آزاد فرانسه ۲۰۲۰
۲۸۱
دیدار پایانی تنیس آزاد - هامبورگ ۲۰۲۰ - سیتسیپاس و ربلف
دیدار پایانی تنیس آزاد - هامبورگ ۲۰۲۰ - سیتسیپاس و ربلف
۵۲۳
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ ۲۰۲۰ رم
1,023
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
دیدار نهایی جایزه بزرگ رم ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - شوارتزمن
1,643
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۸۵۳
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور
۸۲۹
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم -  ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
تنیس جایزه بزرگ مسترز - مرحله یک سی و دوم - ایتالیا ۲۰۲۰ - نادال و پابلو بوستا
۹۲۰
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد ۲۰۲۰ ، زورف - تیم
1,436
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
تنیس روی میز جهانی معلولین۲۰۲۰ - انگلیس
۳۵۷
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
دیدار نهایی تنیس آزاد دونفره ۲۰۲۰
۸۴۸
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
تنیس آزاد ۲۰۲۰ - مینائور - گاسکه
۵۷۴
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
تنیس آزاد ۲۰۲۰ (جوکوویچ - ادموند)
1,111
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
رقابت های تنیس آزاد ۲۰۲۰ - ماری و نیشی اوکا
1,039
تنیس آزاد انگلیس ۲۰۲۰
تنیس آزاد انگلیس ۲۰۲۰
۴۹۶
تور انگلیس ۲۰۲۰ ، اندی ماری - برودی
تور انگلیس ۲۰۲۰ ، اندی ماری - برودی
۵۲۳
مسابقات آزاد تنیس روی میز ۲۰۲۰
مسابقات آزاد تنیس روی میز ۲۰۲۰
۴۱۲