توبه فروغ!

5,653

شبکه ۳
19 شهریور ماه 1399
21:12
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,898
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
6,577
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,349
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,624
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
31,394
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,926
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
7,261
قسمت ۹
قسمت ۹
32,015
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
8,230
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
26,022
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,876
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,624
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,470
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
6,083
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,745
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
26,358
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,600
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,460
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,851
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,803
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
24,383
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
2,172
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
36,045
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
3,079
قاب عکس دردسر ساز!
قاب عکس دردسر ساز!
2,706
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
6,068
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
25,671
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,888
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
9,747
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
35,610
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,436
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,513
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,968
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
30,454
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,654
درگیری فروغ با پدرش!
درگیری فروغ با پدرش!
1,039
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
6,514
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,585
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,360
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
31,863
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
9,611
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
36,058
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,712
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
4,302
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
5,041
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
20,305
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
32,278
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
49,598
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,893
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
4,320
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
6,396
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
12,435
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
22,499
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,974
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
3,284
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
21,167
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
4,802
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
6,786
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
2,476
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
32,495
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
23,044
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
2,780
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
5,100
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
3,764
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
7,349
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,319
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
3,245
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
3,902
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
48,741
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
5,076
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
7,969
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
9,810
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
25,189
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
6,530
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
61,737
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
8,709
مسموم کردن استوار!
مسموم کردن استوار!
10,889
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
11,445
دزدیدن علیار!
دزدیدن علیار!
16,566
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
21,537
دروغ معصومه چی بود؟
دروغ معصومه چی بود؟
2,897
تهدید به قتل علیار !
تهدید به قتل علیار !
18,275
راز غمناک بابا یارعلی !
راز غمناک بابا یارعلی !
3,371
نجات پیدا کردن علیار!
نجات پیدا کردن علیار!
2,169
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
5,828
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
20,397
آصف به خواهرش رحم نکرد!
آصف به خواهرش رحم نکرد!
3,783
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
3,079
معامله با قاتل!
معامله با قاتل!
4,143
تصمیمی برای زنده ماندن!
تصمیمی برای زنده ماندن!
3,512
توهم عجیب استوار!
توهم عجیب استوار!
10,220
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
38,233
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
2,496
سوال های عجیب استوار از پسرش
سوال های عجیب استوار از پسرش
2,371
تکلیفی که باید روشن بشه!
تکلیفی که باید روشن بشه!
3,191
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
4,138
پیدا شدن دلار ها !!
پیدا شدن دلار ها !!
40,764
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
6,283
اصلان من و تو کشتیش؟
اصلان من و تو کشتیش؟
3,214
باز هم دسیسه؟
باز هم دسیسه؟
3,754
ما این زمین گرم و می خوایم
ما این زمین گرم و می خوایم
4,659
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
25,930
دلار های استوار!!
دلار های استوار!!
9,442
دوراهی سخت برای علیار!!
دوراهی سخت برای علیار!!
24,209
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
23,101
خودکشی با قطار !!
خودکشی با قطار !!
27,658
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
2,094
تیراندازی به استوار؟!
تیراندازی به استوار؟!
4,171
چوب دوسر سوخت!
چوب دوسر سوخت!
2,863
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
6,074
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
19,786
نفر اول زندگیت کیه؟!
نفر اول زندگیت کیه؟!
1,806
حال علیار خوب نیست!
حال علیار خوب نیست!
2,428
واقعیت تلخه ... !
واقعیت تلخه ... !
2,401
داستان بیماری علیار چیه؟
داستان بیماری علیار چیه؟
12,061
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
4,421
نقشه فرار از زندان!
نقشه فرار از زندان!
16,712
تلاش برای آزادی!
تلاش برای آزادی!
1,873
علیار قراره بمیره!
علیار قراره بمیره!
2,485
استوار به زمین گرم رسید!
استوار به زمین گرم رسید!
4,308
قسمت آخر
قسمت آخر
19,182
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
3,873
پشت صحنه
پشت صحنه
1,417
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
14,502
قسمت ۱
قسمت ۱
55,112
قسمت ۲
قسمت ۲
34,746
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
6,807
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
42,889
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,727
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,529
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
6,663
قسمت ۳
قسمت ۳
26,083
فرار استوار !
فرار استوار !
2,712
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,621
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,311
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,343
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
7,012
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
34,410
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,764
قسمت ۴
قسمت ۴
26,694
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,561
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,979
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
9,257
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
3,217
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,464
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,599
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
16,121
قسمت ۵
قسمت ۵
25,625
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,867
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
2,159
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,514
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
4,004
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
4,146
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,292
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
15,274
قسمت ۶
قسمت ۶
28,100
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
9,253
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,625
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
4,204
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
6,016
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,573
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,352
قسمت ۷
قسمت ۷
21,756
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,869
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,891
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
21,069
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,649
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,712
قسمت ۸
قسمت ۸
28,633
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,220
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,807
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,658
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
18,122