طراحی و دوخت / ۷ آبان
طراحی و دوخت / ۷ آبان
۱۳۵
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۷ آبان
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۷ آبان
۱۲۲
نقاشی رنگ روغن -  رشته چهره سازی - پایه دوازدهم - ۷ آبان ۹۹
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه دوازدهم - ۷ آبان ۹۹
۲۷۹
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه   - رشته مکانیک خودرو - ۷ آبان ۹۹
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - رشته مکانیک خودرو - ۷ آبان ۹۹
۲۸۸
آشنایی با اجزای پرینتر لیزری- پایه دوازدهم - ۷ آبان ۱۳۹۹
آشنایی با اجزای پرینتر لیزری- پایه دوازدهم - ۷ آبان ۱۳۹۹
۲۵۲
دانش فنی / ۶ آبان
دانش فنی / ۶ آبان
۲۰۹
رشته گرافیک / ۶ آبان
رشته گرافیک / ۶ آبان
۲۵۲
رشته مکانیک خودرو- تعمیر سیستم برق خودرو / ۶ آبان
رشته مکانیک خودرو- تعمیر سیستم برق خودرو / ۶ آبان
۴۱۰
رشته تراشکاری - آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش / ۶ آبان
رشته تراشکاری - آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش / ۶ آبان
۲۶۸
الگوسازی انواع دامن کلوش / ۶ آبان
الگوسازی انواع دامن کلوش / ۶ آبان
۵۳۲
ریاضی پایه یازدهم پودمان یک - ۵ آبان ۱۳۹۹
ریاضی پایه یازدهم پودمان یک - ۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵۷
فیزیک پودمان یک- اندازه گیری - ۵ آبان ۱۳۹۹
فیزیک پودمان یک- اندازه گیری - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۹۷
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم / ۵ آبان
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم / ۵ آبان
۳۸۸
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۵ آبان
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۵ آبان
1,365
رشته گرافیک - طراحی با تکنیک مداد / ۵ آبان
رشته گرافیک - طراحی با تکنیک مداد / ۵ آبان
۳۵۵
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۴ آبان
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۴ آبان
۴۶۵
صنایع چوب و مبلمان / ۴ آبان
صنایع چوب و مبلمان / ۴ آبان
۱۸۶
طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
1,351
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
2,313
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
2,145
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
۳۵۰
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
۲۲۴
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
۳۴۳
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
۳۸۷
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
۴۰۰
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
۵۱۹
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
۲۹۲
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
1,217
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
۵۰۷
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
۲۱۷