قیمت ماهی خاویاری

۱۴۲

شبکه ۱
19 شهریور ماه 1399
16:07
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
۲۶
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
۱۶
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
۲۸
تولید و فرآوری بادام زمینی
تولید و فرآوری بادام زمینی
۲۵
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۴
نحوه تولید بادام زمینی
نحوه تولید بادام زمینی
۴۰
برای فروش از کجا شروع کردید؟
برای فروش از کجا شروع کردید؟
۱۷۵
از کجا کارو شروع کردید؟
از کجا کارو شروع کردید؟
۱۷۴
معرفی کار خانم دولتی
معرفی کار خانم دولتی
۹۳
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۳۱
شروع کار تولید صنایع دستی
شروع کار تولید صنایع دستی
۱۰۴
تولیدکننده صنایع دستی
تولیدکننده صنایع دستی
۶۹
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
۱۷۶
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
۹۵
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
۹۴
عافیه سارلی-صمد  صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
عافیه سارلی-صمد صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
۱۶۳
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۲۳
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۳۳
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۱۳۵
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۵۵
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷۵
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۵۱
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۹۵
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۸۳
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۷۲
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
۶۷
تولیدکننده درپوش های ایزوله
تولیدکننده درپوش های ایزوله
۲۹
اختراع درپوش ایزوله !
اختراع درپوش ایزوله !
۴۲
تولید ظروف پذیرایی
تولید ظروف پذیرایی
۱۰۴
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
۱۱۷