تولید کننده ماهی خاویار ایران

۱۶۷

شبکه ۱
19 شهریور ماه 1399
16:08
تولیدکننده کاشی هفت رنگ
تولیدکننده کاشی هفت رنگ
۶۷
شروع کار تولید کاشی هفت رنگ
شروع کار تولید کاشی هفت رنگ
۶۲
پشت پرده چه خبره؟!
پشت پرده چه خبره؟!
۲۹
تولید کننده پرده
تولید کننده پرده
۲۶
اسماعیل محمدزاده - مریم رسول زاده
اسماعیل محمدزاده - مریم رسول زاده
۱۲۶
شروع کار تولید پرده
شروع کار تولید پرده
۵۰
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
۵۱
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
۳۹
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
۶۳
تولید و فرآوری بادام زمینی
تولید و فرآوری بادام زمینی
۴۹
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۷
نحوه تولید بادام زمینی
نحوه تولید بادام زمینی
۶۹
برای فروش از کجا شروع کردید؟
برای فروش از کجا شروع کردید؟
۱۸۵
از کجا کارو شروع کردید؟
از کجا کارو شروع کردید؟
۱۸۷
معرفی کار خانم دولتی
معرفی کار خانم دولتی
۱۱۷
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵۸
شروع کار تولید صنایع دستی
شروع کار تولید صنایع دستی
۱۳۲
تولیدکننده صنایع دستی
تولیدکننده صنایع دستی
۸۴
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
۱۸۲
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
۱۰۹
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
۱۰۲
عافیه سارلی-صمد  صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
عافیه سارلی-صمد صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
۱۷۶
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۲۸
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۳۳
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۱۵۴
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۵۶
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۹۶
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۵۴
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۹۶
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۸۶