قسمت ۸۵-پایان جوانی

2,349

شبکه ۵
19 شهریور ماه 1399
19:02
قسمت ۸۶ - مادر بد
قسمت ۸۶ - مادر بد
2,479
قسمت ۸۷ - تحت فشار
قسمت ۸۷ - تحت فشار
2,248
قسمت ۸۸-آنکه یک بار دروغ بگوید
قسمت ۸۸-آنکه یک بار دروغ بگوید
2,216
خیانت - قسمت ۸۹
خیانت - قسمت ۸۹
2,241
قسمت ۹۰ - محافظین
قسمت ۹۰ - محافظین
2,584
قسمت ۹۱- مدفون
قسمت ۹۱- مدفون
2,685
خارج - قسمت ۹۲
خارج - قسمت ۹۲
2,496
قسمت ۹۳ - دو نابغه
قسمت ۹۳ - دو نابغه
3,288
قسمت ۹۴-توطئه
قسمت ۹۴-توطئه
3,977
قسمت ۹۵-توکیو
قسمت ۹۵-توکیو
2,718
قسمت ۹۶
قسمت ۹۶
2,948
قسمت ۹۷ - کارتل
قسمت ۹۷ - کارتل
2,230
قسمت ۹۸ - عملیات جمینای
قسمت ۹۸ - عملیات جمینای
2,372
قسمت۹۹ -پلنگ
قسمت۹۹ -پلنگ
2,309
قسمت ۱۰۰ - فرزند از دست رفته
قسمت ۱۰۰ - فرزند از دست رفته
2,463
قسمت ۱۰۱ - دوستان قدیمی
قسمت ۱۰۱ - دوستان قدیمی
2,154
قسمت ۱۰۲-در آتش
قسمت ۱۰۲-در آتش
2,526
دشمن که دوستش داریم - قسمت ۱۰۳
دشمن که دوستش داریم - قسمت ۱۰۳
2,522
قسمت ۱۰۴-کما
قسمت ۱۰۴-کما
2,231
قسمت ۱۰۵ - طوفان سایبری
قسمت ۱۰۵ - طوفان سایبری
2,039
قسمت ۱۰۶ - روز تاریک
قسمت ۱۰۶ - روز تاریک
1,900
قسمت ۱۰۷-مفقودالاثر
قسمت ۱۰۷-مفقودالاثر
2,403
قسمت ۱۰۸ - اسم رمز ببر
قسمت ۱۰۸ - اسم رمز ببر
2,280
قسمت ۱۰۹ - به خاطر زندگی یک دوست
قسمت ۱۰۹ - به خاطر زندگی یک دوست
3,132
قسمت ۱۱۰-بازرس
قسمت ۱۱۰-بازرس
1,590
قسمت ۱۱۱ - مرور آینده
قسمت ۱۱۱ - مرور آینده
1,830
قسمت ۱۱۲ - آخرین روز
قسمت ۱۱۲ - آخرین روز
1,529
قسمت ۱۱۳-توربو و تاخو
قسمت ۱۱۳-توربو و تاخو
1,109
قسمت ۱۱۴ - حمله
قسمت ۱۱۴ - حمله
۶۳۲
قسمت ۱ - کیلومتر ۹۲
قسمت ۱ - کیلومتر ۹۲
6,375
قسمت ۲
قسمت ۲
3,807
قسمت ۳-سوء قصد
قسمت ۳-سوء قصد
3,053
قسمت ۴ - هویت سه گانه
قسمت ۴ - هویت سه گانه
2,469
قسمت ۵ - کالای قاچاق
قسمت ۵ - کالای قاچاق
2,525
قسمت ۶-تانک
قسمت ۶-تانک
3,044
قسمت ۷ - هشداری برای کبرا
قسمت ۷ - هشداری برای کبرا
2,388
قسمت ۸ - آخرین شانس
قسمت ۸ - آخرین شانس
2,081
قسمت ۹
قسمت ۹
1,789
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,581
قسمت ۱۱-فراموشی
قسمت ۱۱-فراموشی
2,025
قسمت ۱۲ - علت مرگ، نقص موتور
قسمت ۱۲ - علت مرگ، نقص موتور
1,980
قسمت ۱۳ - در میان چند جبهه
قسمت ۱۳ - در میان چند جبهه
1,751
قسمت ۱۴ - ردپای برای جبران گذشته
قسمت ۱۴ - ردپای برای جبران گذشته
1,973
قسمت ۱۵ - کابوس مضاعف
قسمت ۱۵ - کابوس مضاعف
1,813
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,918
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
2,027
قسمت ۱۸ - برادران دشمن
قسمت ۱۸ - برادران دشمن
1,917
قسمت ۱۹ - برداشت نادرست
قسمت ۱۹ - برداشت نادرست
1,506
قسمت ۲۰-خداحافظی
قسمت ۲۰-خداحافظی
1,970
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
1,838
قسمت ۲۲ - باند خانوادگی
قسمت ۲۲ - باند خانوادگی
1,722
قسمت ۲۳-حادثه
قسمت ۲۳-حادثه
1,489
قسمت ۲۴ - کارآگاه
قسمت ۲۴ - کارآگاه
1,835
قسمت ۲۵ - راه گریزی نیست
قسمت ۲۵ - راه گریزی نیست
1,550
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
1,720
قسمت ۲۷ - فهرست قربانیان
قسمت ۲۷ - فهرست قربانیان
1,892
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
1,742
قسمت ۲۹ - هاینریش و پائول
قسمت ۲۹ - هاینریش و پائول
1,264
قسمت ۳۰ - به هر قیمت
قسمت ۳۰ - به هر قیمت
1,710
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
1,457
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
1,886
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
1,981
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
1,402
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
1,461
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
1,713
قسمت ۳۷ - بازگشت
قسمت ۳۷ - بازگشت
1,918
قسمت ۳۸-بازرس
قسمت ۳۸-بازرس
1,811
قسمت ۳۹ - شکار و شکارچی
قسمت ۳۹ - شکار و شکارچی
1,881
قسمت ۴۰ - حریم
قسمت ۴۰ - حریم
1,872
قسمت ۴۱-خرید خصمانه
قسمت ۴۱-خرید خصمانه
1,811
دفاع شخصی - قسمت ۴۲
دفاع شخصی - قسمت ۴۲
1,807
قسمت ۴۳
قسمت ۴۳
1,427
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
1,573
قسمت۴۵- خواهر کوچکتر
قسمت۴۵- خواهر کوچکتر
1,569
قسمت ۴۶ - پرتگاه
قسمت ۴۶ - پرتگاه
1,464
قسمت ۴۷-تب
قسمت ۴۷-تب
1,593
قسمت ۴۸ - راه بی بازگشت
قسمت ۴۸ - راه بی بازگشت
1,672
قسمت ۴۹ - رجوع به گذشته
قسمت ۴۹ - رجوع به گذشته
1,635
قسمت ۵۰-زیر آتش
قسمت ۵۰-زیر آتش
1,764
قسمت ۵۱- اعتماد
قسمت ۵۱- اعتماد
1,845
قسمت ۵۲ - انتهای خطر
قسمت ۵۲ - انتهای خطر
1,863
قسمت ۵۳-رو در روی مرگ
قسمت ۵۳-رو در روی مرگ
1,874
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
1,405
قسمت ۵۵ - آزادی مشروط ولی مرگبار
قسمت ۵۵ - آزادی مشروط ولی مرگبار
1,860
قسمت ۵۶-رفاقت
قسمت ۵۶-رفاقت
1,731
قسمت ۵۷ - فرصت دوم
قسمت ۵۷ - فرصت دوم
1,605
قسمت ۵۸ - فرانکی
قسمت ۵۸ - فرانکی
2,294
قسمت ۵۹ - آخرین سرقت
قسمت ۵۹ - آخرین سرقت
1,735
قسمت ۶۰ - قول
قسمت ۶۰ - قول
2,400
قسمت ۶۱ - پایه شکسته
قسمت ۶۱ - پایه شکسته
2,503
قسمت ۶۲
قسمت ۶۲
2,296
قسمت ۶۳-بیراهه ها
قسمت ۶۳-بیراهه ها
1,849
قسمت ۶۴ - انتقام
قسمت ۶۴ - انتقام
2,026
قسمت ۶۵ - دو همکار
قسمت ۶۵ - دو همکار
1,865
قسمت ۶۶-بر خلاف قانون
قسمت ۶۶-بر خلاف قانون
1,795
قسمت ۶۷ - دادستان
قسمت ۶۷ - دادستان
1,929
قسمت ۶۸ - دشمن
قسمت ۶۸ - دشمن
1,952
قسمت ۶۹ - جنایت و مکافات
قسمت ۶۹ - جنایت و مکافات
1,669
قسمت ۷۰ - ربوده شده
قسمت ۷۰ - ربوده شده
1,822
قسمت ۷۱ - ایست قلبی
قسمت ۷۱ - ایست قلبی
2,065
قسمت ۷۲-لانه موش
قسمت ۷۲-لانه موش
2,300
قبسمت ۷۳-بی دفاع
قبسمت ۷۳-بی دفاع
1,903
قسمت ۷۴-مدرسه قدیمی
قسمت ۷۴-مدرسه قدیمی
2,383
قسمت ۷۵ - ساعت حقیقت
قسمت ۷۵ - ساعت حقیقت
2,613
قسمت ۷۶-مشکل خانوادگی
قسمت ۷۶-مشکل خانوادگی
2,300
قسمت ۷۷ - مامور وصول
قسمت ۷۷ - مامور وصول
3,120
قسمت ۷۸ - چشم در برابر چشم
قسمت ۷۸ - چشم در برابر چشم
1,973
قسمت ۷۹- وحشت در شهر
قسمت ۷۹- وحشت در شهر
2,161
قسمت ۸۰ - وحشت در شهر -قسمت دوم
قسمت ۸۰ - وحشت در شهر -قسمت دوم
1,746
قسمت ۸۱
قسمت ۸۱
1,473
قسمت ۸۱ - زنده ماندن و زنده گذاشتن
قسمت ۸۱ - زنده ماندن و زنده گذاشتن
2,221
قسمت ۸۲-شکست کامل
قسمت ۸۲-شکست کامل
2,370
قسمت ۸۳ - سرخود
قسمت ۸۳ - سرخود
2,882
قسمت ۸۴
قسمت ۸۴
2,578