صبر در برابر سختی و مشکل!

۲۹۲

شبکه ۳
19 شهریور ماه 1399
13:36
تفسیر سوره مبارکه حجرات - حجت الاسلام میرباقری - ۲ آبان ۱۳۹۹
تفسیر سوره مبارکه حجرات - حجت الاسلام میرباقری - ۲ آبان ۱۳۹۹
۳۹۹
اثر پذیری باید از خدا باشد
اثر پذیری باید از خدا باشد
۳۴۹
عبودیت کانون قدرت است
عبودیت کانون قدرت است
۲۰۳
عبودیت تمام مشکلات را حل می کند!
عبودیت تمام مشکلات را حل می کند!
۲۲۲
پیغمبر سپر است برای ما
پیغمبر سپر است برای ما
۱۴۱
در بازار باش اما بازاری نباش
در بازار باش اما بازاری نباش
۱۵۵
ویژگی‌های انسان کامل - ۱ آبان ۱۳۹۹
ویژگی‌های انسان کامل - ۱ آبان ۱۳۹۹
۴۵۸
جایگاه تشکر از دیگران
جایگاه تشکر از دیگران
۳۲۰
سخن چینی در مسیر آفرینش
سخن چینی در مسیر آفرینش
۲۵۲
مشکل اصلی در دین داری
مشکل اصلی در دین داری
۱۹۳
اصلاح نظام محاسباتی
اصلاح نظام محاسباتی
۱۹۰
نظام محاسباتی چیست؟
نظام محاسباتی چیست؟
۱۵۵
سیر و سلوک در متن خانواده ( تشکر از دیگران )
سیر و سلوک در متن خانواده ( تشکر از دیگران )
۴۵۲
برای یک وعده دچار گناه بزرگ می شوید!
برای یک وعده دچار گناه بزرگ می شوید!
۵۲۲
وعده های معاویه برای امام حسن
وعده های معاویه برای امام حسن
۳۶۱
امام نسبت به طاغوت دلش صاف نمیشه
امام نسبت به طاغوت دلش صاف نمیشه
۲۴۲
از امامم اطاعت میکنم!
از امامم اطاعت میکنم!
۲۴۱
دومین روز ماه محرم چه گذشت؟
دومین روز ماه محرم چه گذشت؟
۲۴۷
قیام سیدالشهدا
قیام سیدالشهدا
۵۰۹
بدن عمری موقت دارد
بدن عمری موقت دارد
۵۸۲
بدن ما مثل یک لباس است
بدن ما مثل یک لباس است
۳۰۰
چه کسی اعمال ما را کنترل می کند؟
چه کسی اعمال ما را کنترل می کند؟
۲۳۶
چشم یک ابزار است
چشم یک ابزار است
۱۹۵
گاهی با فقر امتحان می شویم
گاهی با فقر امتحان می شویم
۳۶۶
خدا کمک کن خوب سرپرستی باشم
خدا کمک کن خوب سرپرستی باشم
۲۶۳
سیری در صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع) - شرح دعای مکارم الاخلاق
سیری در صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع) - شرح دعای مکارم الاخلاق
۵۴۹
ما دین شناس نیستیم
ما دین شناس نیستیم
۲۵۶
اعتدال در عبادت
اعتدال در عبادت
۲۴۸
جاهل افراط و تفریط می کند
جاهل افراط و تفریط می کند
۱۷۶
صدقه به نیت رد مظالم
صدقه به نیت رد مظالم
۲۰۷