رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تصویر برداری

۱۱۹

شبکه سلامت
19 شهریور ماه 1399
14:31
رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی
رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی
۲۲
رسیدگی به شکایات مردمی به خاطر عدم رسیدگی به بهداشت
رسیدگی به شکایات مردمی به خاطر عدم رسیدگی به بهداشت
۵۲
همراه با مردم درخصوص پیشگیری از شیوع کرونا
همراه با مردم درخصوص پیشگیری از شیوع کرونا
۳۰
تجهیزات درمانی در راستای خدمت رسانی  به مردم
تجهیزات درمانی در راستای خدمت رسانی به مردم
۶۲
خستگی کادر درمان با شروع موج سوم کرونا
خستگی کادر درمان با شروع موج سوم کرونا
۳۷
آسیب پذیری بیماران مبتلا به سرطان
آسیب پذیری بیماران مبتلا به سرطان
۱۷۵
هفته تربیت بدنی
هفته تربیت بدنی
۲۰۷
میزان آمادگی بیمارستان ها با شروع موج سوم کرونا
میزان آمادگی بیمارستان ها با شروع موج سوم کرونا
۵۹
نظر مردم در ارتباط با جریمه افرادی که ماسک نمی زنند
نظر مردم در ارتباط با جریمه افرادی که ماسک نمی زنند
۴۳
بهداشت روان در جامعه و میزان آگاهی مردم نسبت به آن
بهداشت روان در جامعه و میزان آگاهی مردم نسبت به آن
۸۵
روز جهانی بیهوشی
روز جهانی بیهوشی
۱۹۱
رسیدگی به شکایت مردمی مبنی بر عدم رعایت بهداشت
رسیدگی به شکایت مردمی مبنی بر عدم رعایت بهداشت
۳۸
زیارت حرم مطهر رضوی همراه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی
زیارت حرم مطهر رضوی همراه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی
۴۷
جلسه ستاد مدیریت بحران به منظور کنترل موج سوم کرونا
جلسه ستاد مدیریت بحران به منظور کنترل موج سوم کرونا
۵۸
ویدئو کنفرانس وزیر تعاون با انجمن های فعال نابینایان
ویدئو کنفرانس وزیر تعاون با انجمن های فعال نابینایان
۶۳
ضرورت مناسب سازی  فضاهای شهری برای روشن دلان
ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری برای روشن دلان
۵۳
مراقبت های چشمی برای پیشگیری از نابینایی
مراقبت های چشمی برای پیشگیری از نابینایی
۹۰
پای حرف دل نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید
پای حرف دل نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید
۱۷۴
نحوه رعایت دستور العمل های بهداشتی در مرکز فیزیوتراپی
نحوه رعایت دستور العمل های بهداشتی در مرکز فیزیوتراپی
۱۰۴
امضا تفاهم نامه چهار جانبه بین رئیس بهزیستی و ...
امضا تفاهم نامه چهار جانبه بین رئیس بهزیستی و ...
۴۱
شرایط بیمارستان ها و بستری افراد با شروع موج سوم ویروس کرونا
شرایط بیمارستان ها و بستری افراد با شروع موج سوم ویروس کرونا
۲۵۰
نظرات مردم نسبت به رهاشدگی و شیوع مجدد ویروس کرونا
نظرات مردم نسبت به رهاشدگی و شیوع مجدد ویروس کرونا
۶۴
همراه با کارشناس بهداشت در نظارت بر فست  فود ها
همراه با کارشناس بهداشت در نظارت بر فست فود ها
۹۲
میزان تاثیر تبلیغات در سطح شهر در آگاهی مردم
میزان تاثیر تبلیغات در سطح شهر در آگاهی مردم
۷۲
کارشناس بهداشت هنگام نظارت بر شیرینی فروشی ها
کارشناس بهداشت هنگام نظارت بر شیرینی فروشی ها
۸۲
وضعیت رعایت بهداشت در خودروهای مسافربری
وضعیت رعایت بهداشت در خودروهای مسافربری
۴۵
اعزام تیم تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم
اعزام تیم تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم
۹۵
میزان رضایت مردم از پوشش بیمه ها در خدمات درمانی
میزان رضایت مردم از پوشش بیمه ها در خدمات درمانی
۱۸۵
کمک همدلانه
کمک همدلانه
۶۳
احداث کلینیک تخصصی آرین شفا مهر سلطانیه
احداث کلینیک تخصصی آرین شفا مهر سلطانیه
۱۱۴