پایه دوازدهم - آشنایی با after effects- ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

1,140

طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
۷۵۲
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
۷۹۲
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
۶۵۹
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
۲۵۳
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
۱۵۲
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
۲۷۱
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
۲۹۷
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
۳۱۵
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
۴۰۰
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
۲۴۱
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
۸۵۷
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
۳۹۸
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
۱۶۷
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۱ آبان
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۳۰۱
آشنایی با قطعات مختلف کار تریج - پایه دوازدهم / ۱ آبان
آشنایی با قطعات مختلف کار تریج - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۴۳۳
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آبان
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۲۱۲
طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
1,463
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
۱۸۲
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
۴۶۶
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
۳۵۳
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
۲۵۲
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۳۴۱
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۲۵
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
۵۱۶
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
1,190
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
۳۷۳
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
۳۱۱
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
1,599
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
2,131
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
۳۸۱