راه های پیشگیری از شیوع کرونا


شبکه اصفهان
18 شهریور ماه 1399
18:30
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
322
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
146
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
300
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
176
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
186
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
289
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
176
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
186
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
237
بیماری ام اس
بیماری ام اس
329
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
156
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
286
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
159
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
170
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
263
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
333
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
347
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
277
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
194
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
280
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
236
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
286
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
204
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
173
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
179
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
320
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
284
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
350
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
340