برای تفکر دوگانه آماده شوید

۸۹

شبکه سلامت
18 شهریور ماه 1399
05:46
در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره درعرصه ژنتیک
در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره درعرصه ژنتیک
۲۰۳
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفن
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفن
۳۶
معادله ای جدید برای هوش
معادله ای جدید برای هوش
۵۶
به انقلاب ژنوم خوش آمدید
به انقلاب ژنوم خوش آمدید
۸۰
تولید چرم و گوشت بدون کستن حیوانات
تولید چرم و گوشت بدون کستن حیوانات
۱۴۸
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند
۳۲
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟
۴۱
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟
۷۶
برای تفکر دوگانه آماده شوید - ری کورزوایل
برای تفکر دوگانه آماده شوید - ری کورزوایل
۱۶۰
باغی در آپارتمان من
باغی در آپارتمان من
۵۵
معجزهای پنهان طبیعت
معجزهای پنهان طبیعت
۸۲
کازمین می هایو بازی به جای فیزیوتراپی
کازمین می هایو بازی به جای فیزیوتراپی
۱۶۶
دنیای شگفت انگیز غارهای زیر آب
دنیای شگفت انگیز غارهای زیر آب
۸۸
دانشمندان می توانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
دانشمندان می توانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
۷۲
بازی به جای فیزیوتراپی
بازی به جای فیزیوتراپی
۶۹
اینترنت بدون صفحه نمایش ممکن است سبیه این باشد
اینترنت بدون صفحه نمایش ممکن است سبیه این باشد
۷۰
زمانی که سرطان را رمز گشایی می کنیم چه اتفاقی می افتد
زمانی که سرطان را رمز گشایی می کنیم چه اتفاقی می افتد
۶۲
چگونه درباره کاری که شکست خورده بیاندیشیم
چگونه درباره کاری که شکست خورده بیاندیشیم
۱۱۳
یک مترجم جهانی برای جراحان
یک مترجم جهانی برای جراحان
۶۱
روش حل مشکلات ترافیکی
روش حل مشکلات ترافیکی
۱۵۸
الگوهایی که در زمینه تغییرات آب و هوا می بینیم
الگوهایی که در زمینه تغییرات آب و هوا می بینیم
۱۸۱
قدرت باور برای بهتر شدن
قدرت باور برای بهتر شدن
۸۴
زمانی که سرطان را رمز گشایی می کنیم چه اتفاقی می افتد
زمانی که سرطان را رمز گشایی می کنیم چه اتفاقی می افتد
۸۰
چگونه درباره کاری که شکست خورده بیاندیشیم
چگونه درباره کاری که شکست خورده بیاندیشیم
۱۰۷
اینترنت وای فای را فراموش کنید
اینترنت وای فای را فراموش کنید
۱۳۲
تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
۱۴۲
تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
۲۴۱
قدرت باور برای بهتر شدن
قدرت باور برای بهتر شدن
۱۲۱
قدرت باور برای بهتر شدن
قدرت باور برای بهتر شدن
۱۹۴
ایده های جالب
ایده های جالب
۱۵۸