گفتگوی انتخاباتی نامزد دور دوم انتخابات مجلس - حوزه سمیرم - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹


شبکه اصفهان
17 شهریور ماه 1399
16:30