اختلال در راه رفتن


شبکه اصفهان
17 شهریور ماه 1399
09:59
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
302
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
143
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
296
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
171
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
183
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
285
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
173
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
186
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
235
بیماری ام اس
بیماری ام اس
326
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
152
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
285
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
159
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
169
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
261
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
333
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
346
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
273
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
193
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
280
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
232
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
285
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
204
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
172
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
176
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
317
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
278
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
348
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
337