قسمت ۱

27,417

شبکه ۲
15 شهریور ماه 1399
21:30
قسمت ۲
قسمت ۲
18,053
قسمت ۳
قسمت ۳
14,772
قسمت ۴
قسمت ۴
14,005
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,013
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,802
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,777
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,132
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,784
قسمت ۵
قسمت ۵
14,203
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,009
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,961
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,901
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,504
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,788
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
5,987
قسمت ۶
قسمت ۶
14,517
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,830
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,841
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,560
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,888
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,281
قسمت ۷
قسمت ۷
14,306
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,444
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,463
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,195
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,990
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,133
قسمت ۸
قسمت ۸
20,401
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,777
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,688
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,890
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,004
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,931
قسمت ۹
قسمت ۹
19,804
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,604
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,825
توهم توطئه
توهم توطئه
44,367
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,363
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,246
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,059
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,840
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,345
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,252
نابودی هنر
نابودی هنر
70,490
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,103
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,345
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,593
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,090
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,650
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,176
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,978
درد بی خبری
درد بی خبری
1,511
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,221
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,774
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,402
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,483
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,541
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,416
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,423
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,131
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,845
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,565
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,299
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,004
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,026
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,337
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,525
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,657
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,498
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
30,748
راز های خفته
راز های خفته
47,165
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,693
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,488
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,467
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,496
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,527
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,194
پاقدم نحس
پاقدم نحس
42,696
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,279
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,266
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,367
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,553
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,561
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,262
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,182
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,275
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,868
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,918
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,373
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۷۱
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۱۲
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۰۴
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,752
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,490
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,035
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,302
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۳۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۷۹۴
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۵۱
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,808
لحظه وداع
لحظه وداع
2,792
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,463
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
10,956
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,236
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,112
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,843
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,135
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,028
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,667
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,746
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۸۸۹
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,823
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,175
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
31,723
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
22,623
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,766
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,485
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
25,584
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
23,559
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
23,649
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,218
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,432
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,264
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
23,528
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,133
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۳۵
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۴۰
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۴۸۶
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,202
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,027
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,874
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,131
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۳۰
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,191
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,449
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,148
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,703
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,908
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۴۶
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,258
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,049
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,754
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,498
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,379
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,186
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,090
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,519
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۱۴
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,340
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۲۸
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۵۸۹
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,082
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,206
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,123
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۱۹
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۲۲
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۰۷
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۷۸۹
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,087
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,107
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,307
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
7,914
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۷۰
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,515
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,344
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۴۸
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۷۴
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,260
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,554
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,078
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
8,872
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,347
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۶۷۲
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,632
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,694
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,877
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
8,691
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۱۵
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۲۲
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۶۶۶
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,208
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۴۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,471
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,361
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,682
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,669
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,325
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
8,547
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,079
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,465
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,492
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,379
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,345
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
1,960
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
8,764
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,040
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۵۴۴
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,189
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,191
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,300
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,867
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
3,890
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,033
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
۸۷۰
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,413
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,185
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,660
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
1,469
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۳۸۴
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۳۴۱
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
۴۳۲
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۲۸۸
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
۴۶۰
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
1,983
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,351