زلیخا عادلی - محمد قائم پناه - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

۲۷۲

شبکه ۱
15 شهریور ماه 1399
16:00
تولیدکننده کاشی هفت رنگ
تولیدکننده کاشی هفت رنگ
۳۵
شروع کار تولید کاشی هفت رنگ
شروع کار تولید کاشی هفت رنگ
۳۸
پشت پرده چه خبره؟!
پشت پرده چه خبره؟!
۲۱
تولید کننده پرده
تولید کننده پرده
۱۸
اسماعیل محمدزاده - مریم رسول زاده
اسماعیل محمدزاده - مریم رسول زاده
۹۳
شروع کار تولید پرده
شروع کار تولید پرده
۲۸
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
۴۸
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
شروع کار تولید دستگاه اندازه گیری
۳۸
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
شروع کار تولید و فرآوری بادام زمینی
۵۷
تولید و فرآوری بادام زمینی
تولید و فرآوری بادام زمینی
۴۷
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
جابر کریم زاده-مجید جانبزرگی-۶ آبان ۱۳۹۹
۷۷
نحوه تولید بادام زمینی
نحوه تولید بادام زمینی
۶۵
برای فروش از کجا شروع کردید؟
برای فروش از کجا شروع کردید؟
۱۸۴
از کجا کارو شروع کردید؟
از کجا کارو شروع کردید؟
۱۸۵
معرفی کار خانم دولتی
معرفی کار خانم دولتی
۱۱۷
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
زینب دولتی - عباس شیرزاده - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵۱
شروع کار تولید صنایع دستی
شروع کار تولید صنایع دستی
۱۲۴
تولیدکننده صنایع دستی
تولیدکننده صنایع دستی
۸۴
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
۱۸۱
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
۱۰۴
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
۹۶
عافیه سارلی-صمد  صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
عافیه سارلی-صمد صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
۱۷۰
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۲۷
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۳۳
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۱۴۱
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۵۵
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۹۲
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۵۳
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۹۵
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۸۵